Einar Gross

Kunstmaler Einar Gross, som sidst boede på Rønningsvej 2 på Bispebjerg, døde pludseligt den 24.10.1960 under et besøg i Aalborg. Sammen med fru Ellen besøgte han kunsthandler Sixtus Thomsens enke og dennes søn Ralph, da Gross fik et hjerteslag. Efter sigende faldt Gross sammen, da selskabet lo over pointen i en vittighed, som Gross fortalte. Sixtus Thomsens kunsthandel lå på Vesterbro. Gross’ malerier af Aalborg, der var tro mod motivet, var især meget populære hos Aalborgenserne i 20érne, 30érne og 40érne. Ikke mindst fordi de var til at betale for almindelige mennesker. Gross var særdeles produktiv og malede ofte det samme motiv flere gange. I dag er det ikke svært at købe et Gross-maleri, der kan erhverves for særdeles billige penge, sjældent over kr. 2.000 og oftest omkring kr. 1.000 eller derunder. Gross fandt sit hjertes udkårne i Aalborg i den knap 3 år yngre sygeplejerske Ellen Margrethe Jacobsen, der boede hos forældrene (faderen var togfører) i Rantzausgade 37. De blev gift den 17.10.1925 af den kongelige borgmester i Aalborg. J. G. F. Bornemann. Gross boede da i Slotsgade 15. Sammen fik de 2 døtre og 2 sønner. Bornemann var den sidste kongelig udpegede borgmester i Aalborg, der overlod posten til den politiskvalgte bogtrykker P. Hansen den 24.3.1919. Den 1.7.1919 blev der holdt en officiel afskedsfest for Bornemann på Hotel Phønix. Institutionen kongelig borgmester blev nedlagt 1.10.1926, men indtal da havde Bornemann nogle øvrighedsopgaver som f.eks. at foretage borgerlige vielser (egentlig hed det at indgå borgerlig ægteforening). Borgerlige vielser blev indført ved lov den 13.4.1851, og kunne da kun opnås, hvis man ikke var medlem af folkekirken pga. en anden trosretning eller at ægtefællerne havde hver sin tro. Det krav blev ophævet i 1923, hvilket gjorde, at antallet af borgerlige vielser steg markant. I 1925 var der 170 borgerlige vielser i Aalborg. Bornemann, der boede Kastetvej 2 og var en populær borgmester i Aalborg, døde på Amtssygehuset 2.2.1932 i en alder af 78. Einar Thorvald Gross var født i Viborg den 7.10.1895, hvor forældrene boede Dumpen 7. Han var søn af stabssergent Frederik Thorvald Gross, der gjorde lidt i marinemalerier, og fru Augusta Louise Amalie Berg, der var 43 år, da Einar kom til verden (Man ser ofte hans navn opgivet som Ejner/Ejnar). Han fik sit navn 1.12.1895. Mens Gross boede i Aalborg, leverede han i nogle år illustrationer til Aalborg Stiftstidende, hvor han var tegner på avisen. Blandt andet leverede han tegninger til avisen, da Limfjordsbroen blev indviet i 1933. Familien Groos bosatte sig i 1934 i København, efter at Gross havde være Aalborgenser siden 1923. Et af hans foretrukne områder at forevige på lærreder i København var området omkring Christianshavn. Familien havde sommerhus i Blokhus, hvor de ofte befandt sig i sommerhalvøret. En vej i Blokhus hedder i dag Grossvej  -  På første "planche" er alle malerier udført af Einar Gross.