eBøger er bøger i format A4, der leveret i formatet PDF. Det er altså ikke trykte bøger, men bøger der skal læses på skærm og leveres pr. mail som en PDF-fil. Derfor kan alle sider forstørres og al tekst er søgbar. Begge dele er standard værktøjer i PDF-filer. Se eksempel nedenfor.